Laatste berichten

  • Aanjaag fonds verduurzaam jouw buurt

    Met ingang van 1 januari 2018 kunnen Arnhemmers, die samen met buurtgenoten willen werken aan het ve...

  • Verander het Croydonplein

    Heb jij plannen voor het Croydonplein? Wil je het plein vergroenen? speeltoestellen, terrassen of he...

  • Vele handen maken licht werk

    Wijkfeest! Wie helpt? Op 12 oktober 2012 was het laatste feest voor de wijken Kronenburg en Appelgaa...

  • Karamba! 22 juni organiseren wij een groot festival op het Croydonplein. Karamba! is de naam van het...