vergaderdata

Data buurtoverleg 2019

dinsdag 28 mei
dinsdag 22 oktober

Het overleg vindt plaats op het Croydonplein 388 en begint om 19.30 uur