Croydonplein Kronenburg

Straatnaam: Croydonplein

Het Croydonplein dankt de naam aan de Engelse plaats Croydon. Deze Londense voorstad is in de tweede wereldoorlog, net als Arnhem, door hevige bombardementen volledig verwoest en dat schiep een band. In onze stad werden bijna alle 25.000 huizen verwoest en in Croydon raakten ruim 60.000 panden beschadigd.

Al in de krant ‘Het Vrije Volk’ van 29 augustus 1945 wordt er melding van gemaakt dat Croydon bezig is een fonds te stichten voor aankoop van sportbenodigdheden ten behoeve van Arnhemse sportbeoefenaars. In 1946 begonnen wederzijdse bezoeken van sportteams waardoor er persoonlijke banden tussen vele honderden gezinnen in beide steden ontstonden.

Pas op 9 april 1985 werd een officiële overeenkomst van vriendschap en samenwerking afgesloten tussen Croydon en Arnhem. Er gaan nog ieder jaar verschillende scouting- en sportverenigingen uit Arnhem naar Croydon en er komen jongeren uit Croydon naar Arnhem, als onderdeel van een uitwisselingsproject.
In Croydon zijn er diverse verwijzingen naar Arnhem. Bij de straatnamen treffen we de ‘Arnhem Drive’. Verder is er een triomfboog met de naam ‘Arnhem Gate’ ter nagedachtenis aan jongens uit Croydon die zijn gevallen bij de Slag om Arnhem in 1944.

Daarnaast kent de stad de Arnhem Gallery, een grote zaal in Fairfield Hall, het culturele centrum van Croydon. Ter gelegenheid van de ingebruikname van deze zaal in november 1962 was er een tentoonstelling van schilderijen uit beide steden. Arnhem werd vertegenwoordigd door een zestal schilders waaronder Klaas Gubbels.