Ontmoeten

Op diverse plekken in onze wijken kunt u uw buren ontmoeten.

In het winkelcentrum, in een strandstoel op het Croydonplein, in de galerij van uw flat, of gewoon op straat.
Enkele keren per jaar worden er ook wijkactiviteiten gehouden om te ontmoeten.
Te denken valt bijvoorbeeld aan Burendag en de Opfleuractie in de Appelgaard.
Daarnaast hebben de wijken Kronenburg en Appelgaard een eigen wijkontmoetingsruimte.
Vanuit hier worden diverse activiteiten georganiseerd.