Overleg

Het is belangrijk dat er binnen een wijk voldoende overleg plaatsvindt.
Dit gebeurt onder andere tijdens het bewonersoverleg.