Schepen Canishof Kronenburg

Straatnaam: Schepen Canishof

Deze straat is vernoemd naar Otto Canis.
In tegenstelling tot de meeste schepenen van Arnhem kwam hij niet uit de directe omgeving maar was hij afkomstig uit een vooraanstaande, katholieke familie uit Nijmegen.
Otto werd daar rond 1538 geboren en zijn vader werd er diverse malen gekozen tot burgemeester.

Hoe komt Otto Canis dan terecht in het Arnhemse stadsbestuur?
Dat was een indirect gevolg van de Beeldenstorm in 1566.
In die tijd hoorde Nederland bij het Spaanse Rijk. Om orde op zaken te stellen, na de vernieling op grote schaal van katholieke heiligenbeelden, stuurde de Spaanse koning, Filips II, één van zijn generaals naar ons land.
Deze Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel – beter bekend als de Hertog van Alva – kwam in mei 1567 in de Nederlanden aan.

Eén van zijn maatregelen was het vervangen van protestant gezinden door betrouwbare katholieke bestuurders en daarom wordt Otto Canis in het jaar 1568 door Alva benoemd tot schepen en burgemeester van Arnhem.
Otto maakt tot en met januari 1579 als schepen onafgebroken deel uit van het stadsbestuur.
In die periode werd hij een aantal keer, steeds voor een jaar, gekozen tot burgemeester.

Gedurende die jaren was er een strijd om de macht gaande tussen de roomsen en de aanhangers van Johannes Calvijn. In januari 1579 kregen, met het ondertekenen van de Unie van Utrecht, de calvinisten veel meer invloed. Al twee dagen na de ondertekening van het verdrag werden alle katholieke bestuurders afgezet. Otto bleef zich verzetten en in juni van dat jaar moest hij zijn huis en hofstede aan de Varkensstraat verlaten en werd hij uit de stad verbannen. Hij vestigde zich in Huissen waar hij op 12 oktober 1586 is begraven.

Otto kwam uit een groot gezin.
Zijn vader trouwde twee keer en kreeg in het totaal 19 kinderen.
Eén van Otto’s halfbroers was Peter, beter bekend als Petrus Canisius.
Hij was de eerste Nederlander die in 1543 intrad bij de toen net opgerichte orde der jezuïeten.
Ook schreef hij de katholieke catechismus. In 1864 werd hij zalig verklaard en op 21 mei 1925 is hij op grond van aan hem toegeschreven genezingswonderen heilig verklaard door paus Pius XI.
De naam Canis/Canisius is tot op de dag van vandaag verbonden met Nijmegen.