Schepen Mijnschartstraat Kronenburg

Straatnaam: Schepen Mijnschartstraat

De straten in Kronenburg hebben namen gekregen van schepenen uit de 15e eeuw.
Vanaf 1233, het jaar waarin Arnhem stadsrechten kreeg, tot 1795 werd de stad bestuurd door twaalf schepenen die recht spraken en het gezag uitoefenden. In de 15e eeuw was er in Arnhem sprake van twee clans – Van Arnhem en Vanden Gruuthuys – die elk jaarlijks zes schepenen kozen.
Beide clans leverden ook elk één burgemeester.
Daarnaast waren er nog raadsleden.

De Schepen Mijnschartstraat heeft zijn naam te danken aan vader en zoon Mijnschart.
Johan Mijnschart sr. maakte deel uit van de Vanden Gruuthuys clan.
Hij was schepen van 1404 tot en met 1433. Met uitzondering van de jaren 1407, 1413, 1423, 1429 waarin hij als burgemeester gekozen werd.

Rond het jaar 1410 wordt hij ook genoemd als timmermeester.
Dit was een stedelijke functie, voorbehouden aan de leden van het stadsbestuur.
Je kunt dit vergelijken met de tegenwoordige architect, belast met publieke werken.

Hij was getrouwd met jonkvrouw Styne Gruters, verwant aan de Arnhemclan.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend: Johan, Wolter en Mechtelt. Senior overleed in oktober 1435.

In Arnhem had hij huis en hof aan de Koningstraat en Ketelstraat.
Maar ook bezat hij een hoeve en land in Nijbroek op de Veluwe.
Het is bekend dat hij ook richter (schout) van de Veluwe is geweest.

Johan Mijnschart jr. was schepen van 1444 tot en met 1472.
Ook hij werd een paar keer als burgemeester gekozen, namelijk in de jaren 1450, 1459 en 1464.