schepen ten Havestraat Kronenburg

Straatnaam: schepen ten Havestraat

De eerste vermelding van een ‘ten Have’ in Arnhem is in de boeken van de in het jaar 1351 opgerichte St. Nicolai Broederschap.
Ten gevolge van een epidemie van de pest daalde het aantal inwoners in de stad Arnhem in korte tijd van circa 3000 tot 2000.
Tijdens deze crisis nam een groep meer fortuinlijke Arnhemmers het initiatief hun medeburgers te hulp te komen.
Er werd geld ingezameld, waarmee bij de Rijnpoort een gasthuis voor de opvang van armen werd gesticht.
De nieuwe Broederschap koos de heilige Sint Nicolaas als schutspatroon.

In documenten van 1356 en 1357 wordt Theodericus (Derc) genoemd als provisor van de broederschap.
Het was zijn taak de eigendommen van de instelling te beheren en de tucht te handhaven.
Dat hij deze functie had betekent dat hij tot de welgestelden van de stad behoorde.
Dit wordt bevestigd door het feit dat hij in 1365, bij de verdeling van Het Broek in Arnhem onder de gegoede burgers, een stuk grond van 4 hond toebedeeld kreeg.
In de huidige maten is dat een oppervlakte tussen de 3½ en 4 hectare.

Een verwantschap met de latere schepen Arnt ten Have is niet bewezen maar gezien het geringe aantal inwoners van de stad in die tijd wel waarschijnlijk.
Arnt komt van 1384 tot en met 1390 in de boeken voor als rechter van Arnhem.
Dan verdwijnt hij een aantal jaar uit beeld om in 1394 terug te als burgemeester.
Van dat jaar tot en met 1406 maakt hij deel uit van het bestuur van de stad, soms als burgemeester, soms als schepen en de laatste jaren als consul.

Dat ook hij banden had met de St. Nicolai Broederschap blijkt uit een akte waarin is vastgelegd dat “Arnt ten Have en Gheertruyt, zijn vrouw, hebben overgedragen aan de Broederschap, een rente van 4 oude schilden ’s jaars, gaande uit hun aandeel in de molen, geheten “ten Werve”, gelegen binnen Arnhem, om met de opbrengst van die rente wollen en linnen lakens, alsmede schoenen voor de armen te kopen.”

In de daaropvolgende decennia komt er geen ‘ten Have’ voor in het Arnhemse stadsbestuur totdat in 1473 Wichert te Have zitting krijgt in de raad.
Het zal hier om dezelfde Wichert gaan die in de jaren daarvoor als deurwaarder voor de hertog van Gelre werkt.
Schepen Wichert ten Have is lid van het Arnhemse bestuur tot en met het jaar 1494.
Over hem is weinig meer bekend dan dat hij in 1479 een paard bezat waarvoor hij extra hooigeld ontving.