Schepen van Hemerthstraat Kronenburg

Straatnaam: Schepen van Hemerthstraat 

Deze straat is vernoemd naar Johan van Hemert. Hoewel de gemeente Arnhem hem de titel van schepen heeft gegeven blijkt uit geen enkel document dat Johan ooit deze functie heeft bekleed.
Johan van Hemert – heer van Nederhemert, Delwijnen en Doorwerth – is een ridder uit de 15e eeuw. Hij is geboren in 1420 en overleden in 1498. In het jaar 1451 trouwde Johan met Heilwig van Nijenrode, vrouwe van Sinderen. Zij overleed in 1460 en Johan huwde vier jaar later met Sophia van Bijland, vrouwe van Doornenburg.
Als hij geen schepen was, wat was dan zijn verdienste voor de stad? In de jaren 1484 tot en met 1488 was hij een raad ook wel consule genoemd. Dat was een persoon die op grond van zijn kennis op bestuurlijke, stedelijke en landelijke aangelegenheden door de zittende schepenen bij beleid en bestuur werd betrokken. Mede om besluiten van de schepenen meer gewicht en meer uitvoerbaarheid te geven. Voor deze adviserende rol moesten zij ook de eed afleggen.

Omdat Johan geen deel uitmaakte van één van de twee Arnhemse clans gold hij als onpartijdig.