Brinkenhof Appelgaard


DE BRINKENHOF
Eén van de boerderijen die is blijven staan toen de wijk Appelgaard werd gebouwd is De Brinkenhof.
Het huidige gebouw dateert van 1931, maar een boerderij met die naam bestaat al veel langer.
In 1971 is de grond door de gemeente Arnhem gekocht van De Drie Gasthuizen.
In het koopcontract staat “het onroerend goed is sinds mensenheugenis in het bezit van het Sint Petersgasthuis”.

Arnhem kende in het verleden het Sint Catharinea Gasthuis (opgericht vóór 1246), het Sint Anthonie Gasthuis (sinds 1395) en het Sint Petersgasthuis (gesticht rond 1400).
Deze huizen waren in eerste instantie alleen voor arme, zieke burgers. Later werden het ook tehuizen voor ‘oude van dagen’.
In ruil voor hun verzorging en verpleging moesten dezen (een deel) van hun vermogen, inclusief onroerend goed, aan het gasthuis afstaan.
Zo werden de gasthuizen eigenaar van veel grond en gebouwen in de stad en in de omgeving. Sinds het jaar 1855 vormen zij samen De Drie Gasthuizen.

In 1845 trouwt de dan 44-jarige Albertus Pruijn, landbouwer te Elden, met de 24-jarige Sybilla Jansen.
Samen krijgen zij negen kinderen.
Het is niet zeker of Albertus al pachter was van De Brinkenhof.
Vast staat wel dat zijn zoon Johannes Fredericus, geboren in 1846, later boer was op deze hoeve.
Het was een gemengd boerenbedrijf met melkvee en akkerbouw. Bovendien hoorde er een boomgaard bij, waarvan het fruit werd verkocht.

Net als zijn vader trouwt Johannes pas op latere leeftijd met een veel jongere vrouw; hij 46 en zij 25 jaar oud. Uit dit huwelijk worden 4 kinderen geboren.

De familie Pruijn behoorde in die tijd tot de vooraanstaande burgers van Elden.
Dit blijkt onder andere uit het feit dat Johannes, samen met Richard Hoogveld van de Overmaat, betrokken was bij de oprichting van de afdeling Elden van de Boerenleenbank.
Ook was hij vanaf 1899 twaalf jaar lid van de gemeenteraad van Elst en van 1877 tot 1901 poldermeester van de polder Elden.

Ook zijn zoon Johannes wordt boer op de Brinkenhof en hij woont er tot hij in 1965 overlijdt.
Sinds 1979 is het huis niet langer in bezit van de familie Pruijn.