Huissensedijk Kronenburg en Appelgaard

Straatnaam: Huissensedijk

Hoewel de Huissensedijk maar voor een klein deel in onze wijk ligt – met één adres in Appelgaard – willen we hem hier toch belichten want hij vormt de scheidslijn tussen Kronenburg en Appelgaard. De dijk loopt van Huissen naar Elden waar hij overgaat in de Drielsedijk.

Rond het jaar 1000 maakte men in het rivierengebied van de Nederlanden een aanvang met de aanleg van dijken om de loop van rivieren te beheersen. Wanneer de oudste dijken in de Betuwe zijn aangelegd, is niet precies bekend. Er zijn documenten die erop wijzen dat dat al in het midden van de 13e eeuw is gebeurd. Het is vrijwel zeker dat de Huissensedijk is aangelegd in opdracht van de toenmalige machthebber, de graaf van Kleef.

De dijk had oorspronkelijk de functie van winterdijk of bandijk. Dat is een dijk langs een rivier die bij hoogwater overstroming van omliggende gebieden voorkomt en de rivier in het stroomprofiel houdt. Anders dan de zomerdijk is de winterdijk hoog genoeg om de hoogst voorkomende waterstanden tegen te houden. Toch is er in de loop der eeuwen een paar keer een dijkdoorbraak geweest waandoor de dijk meer naar het westen is verlegd. Verscheidene kolken langs de dijk zijn ontstaan door die dijkdoorbraken.

De Huissense dijk vormde samen met de Holthuizer dijk en de Eldense dijk, de Betuwse Rijnbandijk.

Toen in 1935 de Malburgsedijk is aangelegd heeft die de functie van bandijk overgenomen.

In de jaren 30 van de vorige eeuw haalde de Huissensedijk regelmatig de kranten. Door de aanleg van de autosnelweg naar Nijmegen moest er een onderbreking in de dijk worden gemaakt. Het heeft jaren geduurd voordat men besloot een viaduct te bouwen zodat de dijk voor het verkeer werd behouden.

Als de dijk tegenwoordig het nieuws haalt dan is dat meestal positief, als deel van de route van de Nijmeegse vierdaagse.