Schepen Monetariusstraat Kronenburg


Straatnaam: Schepen Monetariusstraat

Monetarius is het Latijnse woord voor muntmeester, iemand die zich bezig houdt met het slaan van munten. Waarschijnlijk werden er al voor 1254 munten geslagen in Arnhem maar in dat jaar is er voor het eerst sprake van mannen die zich Monetarius noemen. In een stedelijke oorkonde worden twee schepenen, Godefridus en Genekinus, met monetarii aangeduid. Ongetwijfeld om hun functie op dat moment aan te geven.

Van Genekinus is bekend dat zijn familienaam Bierwisch was. Welke achternaam Godefridus vóór 1254 had is niet bekend maar vanaf dat jaar blijft hij zich Monetarius noemen. Ook als hij later nog in de jaarrekeningen van de stad vermeld wordt als schepen (1263 en 1281) en als richter in 1274.

Godefridus had in ieder geval twee zoons, Ancelmus en Theodericus, die later ook schepenen van Arnhem zijn geweest. Zij werden vrij consequent aangeduid als ‘zoon van Godefridus Monetarius’. Ancelmus vinden we als schepen terug in de periode 1296 tot met 1313. Theodericus (Dirk) zat voor het eerst in het stadbestuur in 1298 en zijn laatste vermelding als schepen was in het jaar 1325. In de laatste jaren werd Dirks achternaam soms vermeld als Munter. Dat zou kunnen betekenen dat hij toen zelf die functie had.