Schepen van Allerpad Kronenburg

Straatnaam: Schepen van Allerpad

Het geslacht ‘Van Aller’ stamt vermoedelijk af van Arnoldus de Aleir die al in het jaar 1313 genoemd wordt.
Zijn zoons krijgen als achternaam Van Aller. In hetzelfde jaar is er een vermelding van een landgoed Aleir tussen Nijkerk en Putten, beheerd door het geslacht Van Aller.Net als de meeste schepenen die in de Middeleeuwen deel uitmaakten van het Arnhemse stadsbestuur kwamen ook zij dus oorspronkelijk van de Veluwe.

Dat kwam door de toenmalige bestuurlijke en geografische indeling, die niet overeenkwam met ons huidige Gelderland.
Het ‘hertogdom Gelre en graafschap Zutphen’ zoals het vanaf 1339 officieel heette was onderverdeeld in vier regio’s: Kwartier van Veluwe, Kwartier van Nijmegen, Kwartier van Zutphen en Opper-Gelre (ook wel: Kwartier van Roermond).

De voornaamste steden in het Kwartier van Veluwe waren Arnhem, Elburg, Hattem, Harderwijk en Wageningen.
In al deze steden zijn in de loop der eeuwen leden van het geslacht Van Aller bestuurlijk actief geweest.
De familie had uitgebreide bezittingen in het Kwartier en de grootgrondbezitters waren ook de heren met de meeste invloed.

Op de buitenmuur van het Duivelshuis in Arnhem vinden we nog een verwijzing naar de oorspronkelijke Kwartieren.
Vier sluitstenen geven een aardig idee van de verhoudingen in het hertogdom Gelre in de 16e eeuw.
De teksten slaan op de hoofdsteden van de vier kwartieren: Nijmegen de oudste, Roermond de stoutste (=dapperste), Zutphen de rijkste, Arnhem de genoeglijkste.

In Arnhem zijn zeker vier mannen met de naam Hendrik van Aller als schepen lid geweest van het stadsbestuur in de periodes 1372 t/m 1394, 1412 t/m 1428, 1469 t/m 1473 en 1486 t/m 1500. Daarnaast was er een schepen Van Aller met de voornaam Gerselis in de jaren 1394 t/m 1422, 1447 t/m 1468 en 1473 t/m 1484.
Waarschijnlijk gaat het hier om drie verschillende personen.
Ook de naam Gerrit komt in twee periodes voor, namelijk van 1476 tot 1483 en in jaren 1509 en 1510. En dan waren er nog Wouter van 1431 tot en met 1441 en Wijnand in de jaren 1452 tot en met 1464.

Het is aannemelijk dat zij allen met elkaar verwant waren, maar hoe de familieverhoudingen lagen is niet meer te achterhalen.